RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Piekarnia Dworak Sp. J.
ul. Brwinowska 29
05-807 Podkowa Leśna
NIP: 534-000-40-63

2. Piekarnia Dworak Sp. J. przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest Firma , której dane dotyczą.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 2.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w pkt. 2 lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgłoszenie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Piekarni Dworak Sp. J. z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować listownie na adres:
Piekarnia Dworak Sp. J.
ul. Brwinowska 29
05-807 Podkowa Leśna

lub na adres mailowy:
kontakt@piekarniadworak.pl

© Piekarnia Dworak Podkowa Leśna.